مقررات ارائه شده ذیل ،عمدتاً به خاطر رعایت حداقل استاندارد های نمایشگاهی و حفظ شأن شرکت های دارای غرفه درنمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران تدوین شده که امیدواریم با رعایت بندهای آن بتوانیم با کمک یکدیگر نمایشگاهی درخور صنعت پیشگام هوا فضا برگزار کنیم.

 

۱- غرفه ها در زمان مشخص شده قبل از نمایشگاه چیدمان شود تا در روز افتتاحیه مشکلی بروز نکند. در ضمن وسائل اضافی و صندوق های خالی از محوطه نمایشگاه خارج گردد.

۲- به منظور ارائه خدمات موثرتر ، پیشنهاد میشود شرکت ها با جدیدترین بروشورها ، کارت ویزیت و امثال هم و حتی الامکان دو زبانه ، در نمایشگاه حاضر شوند.

۳- لطفا همه غرفه داران محترم ، ساعت شروع و پایان نمایشگاه را در ۴ روز برگزاری ، مد نظر قرار داده و در همه ساعات ذکر شده در غرفه حضور داشته باشند.

۴- به منظور پرهیز از تنوع گرایی و کمک به یکنواختی، خواهشمند است غرفه داران با لباس مناسب در غرفه های خود حاضر شوند.

۵- حتماً یک نفر به عنوان مسئول اصلی غرفه به ستاد برگزاری معرفی شود.

۶-الصاق کارت شناسایی تحویلی به مسئولان غرفه، در مدت حضور در نمایشگاه ، الزامی است.

۷- حضور بالاترین مقام شرکت در روز افتتاحیه در سالن همایش و غرفه، الزامی است.

۸- نمایش کالاهایی که مخالف با شئونات اسلامی ایران باشد، ممنوع است.

۹- برق غرفه ها بر اساس ظرفیت نمایشگاه واگذار خواهد شد. شرکت کنندگان رأسا مجاز به استفاده از برق بدون مجوز مسئولین نخواهند بود،در غیر اینصورت مسئول جبران خسارت وارده می باشند.در ضمن ، قرار دادن هر گونه اشیای قابل اشتعال ،کارتن و وسائل بسته بندی ، بخاری برقی و امثالهم داخل غرفه و در مسیر کابل های برق و پانل ها، مطلقاً ممنوع می باشد.

۱۰- غرفه داران محترم نارسایی های موجود را یادداشت کنند و در اسرع وقت به مسئول ستاد برگزاری نمایشگاه اعلام نمایید و خود ، رأسا، اقدام به رفع مشکل ننمایند.

۱۱- از شرکت کنندگان محترم  خواهشمند است چارچوب و قوانین حاکم بر ساختار غرفه را رعایت نمایند.

۱۲- شرکت کننده مجاز نمی باشد غرفه ی تخصیص یافته را به شخص ثالث واگذار ، مشارکت و یا تفویض نماید.

۱۳- مسئولیت حفظ و نگهداری هرگونه وجه نقد، ارز و اشیاء قیمتی با مسئول غرفه می باشد.