اطلاعات تجهیزات و غرفه های نمایشگاه

جهت اطلاع غرفه داران محترم اعلام می گردد سالن غرفه ها دارای سیستم روشنایی می باشد و علاوه بر آنخ هر کدام از غرفه های نیز مجهز به سیستم روشنایی مجزا هستند. همچنین مجموعه ی نمایشگاه مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایش مکفی می باشد.

غرفه داران اطلاع داشته باشند که هر کدام از غرفه ها دارای یک میز اینفو به صورت پیش فرض و دوعدد صندلی می باشد ولی هر کدام از شرکت های می توانند مبلمان خود را بعد از دریافت برگه ی عبور و مرور و دریافت برگه ی رسید ورود اطلاعات، وسایل و تجهیزات خود را در کنار مبلمان خود وارد مجموعه ی نمایشگاه کنند (بازه ی زمانی برای این کار در اطلاعیه ی قبلی اعلام شده است).

همچنین تمام غرفه ها دارای بنری با ابعاد: ارتفاع:۲ متر و عرض ۳ متر در بغل غرفه ها هستند، همچنین هر کدام از آنها در انتهای خود دارای محل نصب بنر هستند که بسته به مساحت غرفه متغیر هستند.banner-dimentions