اطلاعیه شماره ۱۲ – زمان توزیع بن غذا و کارت غرفه داران

اطلاعیه شماره ۱۲
با سلام ،به اطلاع کلیه غرفه داران محترم میرساند کارت های شناسایی و بن های پذیرایی ۴ روز نمایشگاه غرفه داران گرامی، در روز اول نمایشگاه در محل غرفه توسط همکاران دبیرخانه تقدیم عزیزان خواهد شد.
با تشکر دبیرخانه هشتمین نمایشگاه