اطلاعیه مهلت ارسال اطلاعات کتاب نمایشگاه

اطلاعیه مهلت ارسال اطلاعات کتاب نمایشگاه

با سلام و احترام بدینوسیله به اطلاع شرکت های محترم مشارکت کننده در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران می رساند با عنایت به محدودیت برای چاپ کتاب نمایشگاه خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال فرم ثبت اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه (فرم ج) از طریق سایت نمایشگاه و یا به آدرس support@tehranairshow.com حداکثر تا تاریخ دوشنبه، ۲۲ آبان ۹۶ اقدام فرمایید.

با عنایت به اجرایی شدن فرآیند چاپ کتاب نمایشگاه از تاریخ ۲۳ آبان ۹۶، بدیهی است در صورت عدم ارسال اطلاعات تا تاریخ فوق، از طرف بعضی از شرکت ها، مسئولیت عدم معرفی شرکت های مزبور در کتاب به عهده ی خود شرکت خواهد بود.

در صورت عدم ارسال اطلاعات تا تاریخ فوق از طرف بعضی از شرکت ها، مسئولیت عدم معرفی شرکت های مزبور،  در کتاب به عهده ی خود شرکت خواهد بود.

شماره تلفن دبیرخانه: ۴۴۶۷۲۱۶۰