“توسعه همکاری های فناوری هوایی و فضایی” پیام ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران

در پی برگزاری دومین شورای راهبردی ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی یران در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۴با حضور نمایندگان سازمانهای مختلف حوزه هوافضا، شعار نمایشگاه “توسعه همکاری های فناوری هوایی و فضایی” انتخاب شد.

اعضای شورای راهبری:

نماینده مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان البرز

معاونت پ‍ژوهشی سازمان صنایع هوافضا

دبیر انجمن شرکت های هوایی

معاون ریاست سازمان هواپیمایی کشوری

معاون ریاست سازمان هواپیمایی کشوری

نماینده مدیر کل دفتر هماهنگی و راهبری روابط اقتصادی وزارت امور خارجه

مدیر عامل شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران

نماینده دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی

نماینده شرکت صنایع هواپیمایی ایران

نماینده ریاست پژوهشگاه هوافضا

نماینده مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

نماینده وزارت دفاع

نماینده پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران

نماینده سازمان صنایع هوایی

رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی صنایع هوایی و فضایی ایرانیان

هیأت مدیره  اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

و نمایندگان اعضای اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران