در حالی حدود یک هفته از آغاز ثبت نام غرفه های سالن ۱ می گذرد بیش از نیمی از مساحت قابل ارائه در سالن یک واگذار شده است. لذا از شرکت های عضو اتحادیه که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند درخواست می شود هرچه زودتر از طریق سایت اقدام به ثبت نام کنند تا غرفه های مورد نظر برای آنها رزرو شود. همچنین شرکت هایی که ثبت نام خود را قطعی نکرده و در سایت رنگ غرفه های مد نظر آنها سفید است هرچه زودتر از طریق ثبت نام در سایت غرفه مورد نظر خود را رزرو کنند.

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران از ۴ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۵ در محل شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار خواهد شد.

شرکت های فعال در زمینه های صنایع هوایی و فضایی ، فرودگاهی و صنایع وابسته و سازمان های مرتبط از داخل و خارج کشور در این رویداد بین المللی شرکت خواهند کرد.