فرم آگهی نمایشگاه(فرم ۳۴)

شرکت هایی که مایل هستند به صورت به ویژه مورد توجه سازمان ها، نهادها، سایر شرکت های خارجی و داخلی حاضر در نمایشگها و بازدید کنندگان واقع گردند و توانمندی ها و محصولات خود را معرفی کنند می توانند با ضمیمه کردن فایل تصویری تبلیغاتی خود و انتخاب یکی از طرح های زیر نسبت به معرفی هر چه بهتر شرکت خود اقدام نمایند.

محل قرار گیری آگهی قیمت (ریال)
یک صفحه داخلی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پشت جلد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
داخل پشت جلد ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
داخل روی جلد ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
دو صفحه داخلی مقابل هم ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۱ از اول ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
صفحه ۲ از اول ۸٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۳ از اول ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۴ از اول ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۱ از آخر ۹٫۰۰۰٫۰۰۰
صفحه ۲ از آخر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۳ از آخر ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
صفحه ۴ از آخر ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
رپرتاژ خبری (۲ صفحه) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰