شرایط پذیرش حامی مالی نمایشگاه

جهت اطلاع شرایط پذیرش حامیان مالی توسط شرکت ها و سازمان ها و ارگانهای شما می تونید با دبیر خانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید و یا بخشنامه های سه طرح طلایی و نقره ای و برنزی زیر را مطالعه فرمایید

  • طرح طلایی
  • شما می توانید جهت اطلاع از شرایط طرح طلایی بخشنامه مورد نظر را دانلود کنید
  • طرح نقره ای
  • شما می توانید جهت اطلاع از شرایط طرح نقره ای بخشنامه مورد نظر را دانلود کنید
  • طرح برنزی
  • شما می توانید جهت اطلاع از شرایط طرح برنزی بخشنامه مورد نظر را دانلود کنید