حضور شرکت هایتک آلمان در نمایشگاه

شرکت هایتک المان که در زمینه تعمیرات و اورهال انواع مختلف ایرباس و بویینگ فعالیت دارد در غرفه A1 حضور پیدا خواهد کرد.
این شرکت صاحب دو پایگاه تعمیراتی در فرودگاه های ایرفورت و فرانکفورت هان آلمان می باشد.