حضور و حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با اعلام حمایت از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران در محل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این دوره از نمایشگاه حضور خواهد یافت.

غرفه ی این ستاد در سالن یک و شماره ی A27 خواهد بود.

بازدید از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران برای عموم آزاد است.

photo_2016-10-01_13-18-56