دومین جلسه شورای راهبری نمایشگاه

دومین جلسه شورای راهبری در مورخ ۹۵/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در ساختمان شرکت شهر فرودگاهی واقع در فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور بیش از ۳۰ سازمان و ارگان در صنعت هوایی و فضایی کشور به منظور پیگیری  فرایند اجرایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار میگردد.