عناوین و مشخصات کارگاه های آموزشی

قابل توجه علاقه مندان جهت شرکت در کارگاه های آموزشی ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران

عناوین، برنامه زمان بندی و نحوه ثبت نام کارگاه های آموزشی ششمین نمایشگاه بین المللی اعلام گردید. علاقه مندان تنها تا ۳۰ آبان ماه برای ثبت نام در این کارگاه ها فرصت دارند. اطلاعات بیشتر را از اینجا دریافت کنید.
قابل توجه علاقه مندان شرکت در کارگاه های آموزشی در صورت ثبت نام گروهی (تعداد بیش از ۵ نفر) ۱۰% تخفیف درنظر گرفته میشود.