دعوت به همکاری جهت برگزاری نمایشگاه

با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران، به تعدادی همکار با مدرک حداقل کارشناسی نیاز است. علاقه مندان می توانند با سرکار خانم اصغری مستقر در بیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایند.