قرعه کشی پروازهای تفریحی برای بازدیدکنندگان نمایشگاه

بازدیدکنندگان محترم می توانند با مراجعه به غرفه ی B11 در نمایشگاه نسبت به ثبت نام برای قرعه کشی پرواز های تفریحی اقدام فرمایند.photo_2016-10-23_09-32-33