معتبرترین نمایشگاه هوافضایی ایران اوایل آذر ماه برگزار می‌شود

ششمین نمایشگاه بین المللی  صنایع هوایی و فضایی ایران که دربرگیرنده توان ملی کشور و نمایش تولیدات داخلی و خارجی است در روزهای ۴ الی ۶ آذر ماه با مدیریت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و اجرای شرکت تعاونی صهفا برگزاری می گردد.