معرفی شرکت آریانگار به عنوان غرفه ساز اصلی نمایشگاه

با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار شرکت کنندگان در هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی میرساند که به منظور همکاری و ارائه خدمات مطلوبتر به شرکت های محترم دبیرخانه هشتمین نمایشگاه اقدام به تعیین و انتخاب پیمانکار غرفه ساز جهت مساعدت و همراهی عزیزان در ساخت غرفه های ویژه و خودساز نموده است و بدین منظور با انعقاد قرارداد همکاری با شرکت با سابقه آریا نگار تلاش نموده ایم تا این دوره نسبت به ارائه خدمات غرفه سازی برای شرکتهای مشارکت کننده نیز اقدام نماییم .لذا از شرکتهایی که قصد ساخت غرفه هایی ویژه ویا دکوراسیون خاص دارند تقاضا میگردد به منظور بررسی طرح های شکت فوق و انجام مقدماتی با شرکت آریا نگار تماس حاصل فرمایند.جهت اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

www.arianegar.ir