همکاری کاپا و اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با کاپا (مرکز هوانوردی آسیا پاسفیک) برای همکاری های آتی مذاکره کرد.

مهندس افتخاری، دبیر نمایشگاه و عضو هیئت مدیره ی اتحادیه در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری هوانوردی کاپ با دکتر پیتر هاربیسون، مدیر اجرایی کاپا دیدار کرد.

 

photo_2016-09-19_16-00-38

همچنین در کنار برگزاری این اجلاس، حسین تاجیک، معاون امور سرمایه گذاری و  اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در مورد توسعه ی سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی با بنیت سومایا، مدیر بخش جنوب آسیا کاپا بحث و تبادل نظر کردند.

photo_2016-09-19_16-40-34