چشم انداز نمایشگاه:

برگزاری بزرگترین نمایشگاه خارورمیانه در کشور

ماموریت نمایشگاه:

نمایش توانمندیهای صنایع هوافضایی کشور

مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه عبارتند از:

  • نمایش توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران
  • نمایش توانمندیهای شرکتهای خصوصی و فعال در حوزه صنایع هوایی و فضایی کشور
  • معرفی محصولات و خدمات صنایع هوافضا
  • بازاریابی برای محصولات تولید داخلی
  • مشارکت و همدلی حداکثری اعضای اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران