چهارمین جلسه ی شورای راهبری

 چهارمین جلسه ی شورای راهبری  هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران روز چهارشنبه ۱۰/۶/۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل سالن همایش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با حضور نمایندگان ارگانها و سازمان برگزار خواهد شد.