اولین جلسه شورای راهبری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران

اولین جلسه شورای راهبری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران در تاریخ ۱۰ آبان ۹۶ با حضور نمایندگان اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صنایع هوایی، دبیرخانه دائمی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت هوانوردی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی، و دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط  در محل دفتر معاونت تجارت و امور بین الملل سازمان صنایی هوایی برگزار شد.