حضور مرکز ملی فضایی ایران در نمایشگاه

مرکز ملی فضایی ایران در غرفه های A24 , A25 در سالن ۱ حاضر خواهد بود. این مرکز ضمن حضور در نمایشگاه به عنوان یکی از حامیان برگزاری نمایشگاه در این دوره حضور دارد.

هفتمین نمایشگاه بین الملللی صنایع هوایی و فضایی ایران از ۴ لغایت ۷ آبان ماه در شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار خواهد شد.

حضور و حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با اعلام حمایت از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران در محل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این دوره از نمایشگاه حضور خواهد یافت.

غرفه ی این ستاد در سالن یک و شماره ی A27 خواهد بود.

بازدید از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران برای عموم آزاد است.

photo_2016-10-01_13-18-56