اطلاعات تماس

برگزارکننده نمایشگاه : اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و سازمان صنایع هوایی

نشانی : تهران – شهرک اکباتان – فاز ۱ – بلوار نفیسی – ساختمان تیراژه – طبقه همکف واحد ۲

تلفن :   ۴۴۶۷۲۱۷۴ و ۴۴۶۷۲۱۶۰

دورنگار :     ۴۴۶۷۲۰۷۹

وب سایت :   WWW.IASIA.ir


نشانی دبیرخانه : تهران – شهرک اکباتان – فاز ۱ – بلوار نفیسی – ساختمان تیراژه – طبقه همکف واحد ۲

تلفن : ۴۴۶۷۲۱۶۰-۴۴۶۷۲۱۷۴   داخلی ۴

پست الکترونیک : info@TehranAirShow.com

با ما تماس بگیرید