اطلاعیه شماره ۸: هماهنگی جهت ساخت غرفه های خود ساز

با سلام و احترام 

بدینوسیله به استحضار کلیه شرکت های حاضر در هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی ایران می رساند شرکت هایی که قصد دارند به صورت غرفه های خودساز در نمایشگاه حاضر شوند جهت هماهنگی با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایند.

شماره های تماس با دبیرخانه :   ۴۴۶۷۲۱۷۴ و ۴۴۶۷۲۱۶۰