برای صدور کارت غرفه داران در نمایشگاه لطفا اطلاعات زیر را به دقت پر کنید.
توجه داشته باشید که تعداد مجاز افراد برای غرفه ها به صورت زیر است:

غرفه های A : به تعداد ۳ نفر شامل:

Main Exhibitor

۱st Assistant

۲nd Assistant

غرفه های B : به تعداد ۲ نفر شامل:

Main Exhibitor

۱st Assistant

با توجه برگزاری نمایشگاه به صورت بین المللی و حضور نمایندگان و بازدید کنندگان غیر فارسی زمان، تمامی کارت ها به زبان انگلیسی خواهد بود لذا تمام فرم های زیر را به انگلیسی پر کنید.

در صورتی مواجهه با هر گونه سوال یا مشکلی می توانید با ایمیل support@tehranairshow.com موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید.

فرم ب