بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های محترم می رساند در زمان برگزاری نمایشگاه چندین کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد، لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اطلاعیه های مرتبط با هر کارگاه که در زیر اطلاع رسانی شده است مراجعه بفرمایید.